Łączna liczba nadajników w poszczególnych sieciach
Łączna liczba nadajników LTE w poszczególnych pasmach